Het KEURMERK voor coaches

Kwaliteit in coaching

Het keurmerk voor coaches

Het Coach Keurmerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit keurmerk wordt toegekend aan coaches die voldoen aan vastgestelde eisen. En die hun kwaliteit bewezen hebben!

Doelstelling

Vakkennis

De coach heeft aangetoond de juiste relevante opleidingen met goed gevolg te hebben afgerond.

Ervaring

De coach voldoet aan de juiste hoeveelheid ervaringsuren.

Beoordeling

De coach heeft voldoende (en overwegend) positieve beoordelingen ontvangen.

Praktijk

De praktijk van de coach voldoet aan de professionele eisen.

Het keurmerk voor coaches: Doelstelling

 • Voor de klant inzichtelijk maken van de kwaliteit van coaches.
 • Stimuleren van professionalisering in het werkveld van coaches.
Het keurmerk geeft aan dat de coach aan vastgestelde eisen voldoet, en geeft een indicatie voor de kwaliteit. Het geeft klanten de mogelijkheid om een oordeel en feedback te geven. Daarnaast geeft het keurmerk aan dat een coach zich openstelt voor feedback en vertouwen heeft in zijn/haar eigen kunnen.

Een keurmerk voor bewezen kwaliteit!

Voordelen voor de coach

 • Het keurmerk geeft een indicatie van de kwaliteit van de coach
 • Het keurmerk geeft vertrouwen
 • Aangesloten bij onafhankelijke geschillencommissie

Voordelen voor de klant

 • Een goede coach kunnen vinden
 • Een eventuele klacht bij een onafhankelijke geschillencommissie kunnen neerleggen

Opleiding

Er worden zowel algemene als specifieke opleidingseisen gesteld. Dit om te beoordelen of de vereiste professionele kennis en denkniveau voldoende is.

 • Een afgeronde HBO of universitaire opleiding
 • 140 studiebelastingsuren (SBU) voor relevante coachopleidingen

Twijfel je of je wel de juiste opleiding(en) hebt en denk je op een andere manier te kunnen aantonen dat je over de juiste kwalificaties beschikt? Neem dan kontakt met ons op.

Ervaring

We streven naar competente en ervaren coaches. Daarvoor stellen we ook aan het aantal praktijkuren eisen. Voldoe je hier nog niet aan, dan kun je eventueel, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor een aanloopperiode waarin je tijdelijk het keurmerk ontvangt. In deze periode wordt je gevraagd periodiek verslag uit te brengen over behaalde doelen. Voor het standaard keurmerk is de eis minimaal 80 praktijkuren.

Twijfel je of je wel voldoende uren gemaakt hebt? Neem dan kontakt met ons op.

Beoordeling

De coach stelt zijn klanten in de gelegenheid om elk coachtraject te beoordelen. Het keurmerk wordt alleen behouden bij voldoende positieve beoordelingen. Een negatieve gemiddelde score kan ertoe leiden dat het keurmerk wordt ingetrokken.

Beoordelen en keurmerk: hoe werkt het

Beoordelen

De coach stelt zijn klanten in de gelegenheid om elk coachtraject te beoordelen. Beoordeling of delen daarvan worden niet gepubliceerd. Het enige doel van een beoordeling is de toetsing of je aan de kwaliteitseisen voldoet, en de feedback voor jezelf. Ook de gemiddelde score of eindresultaten worden niet gepubliceerd en zijn uitsluitend voor eigen gebruik.

Wat bij slechte beoordelingen

Negatieve beoordelingen leiden altijd tot nader onderzoek. Hierin kan de klant worden betrokken. Na 8 beoordelingen, maar in ieder geval binnen 12 maanden wordt een gemiddelde score vastgesteld. Een negatief gemiddelde leidt tot intrekking van het keurmerk. Dit is een voor de coach pijnlijke maatregel, maar deze is van belang voor de coach in het algemeen en voor de klanten: het betekent dat een registratie bij Coach-KEURMERK waarde heeft.

Keurmerk

Als je bent toegelaten tot het keurmerk, ben je gerechtigd om dit merkteken op je website te plaatsen. Tevens dien je een link te plaatsen zodat jouw klant na afloop van een coachtraject een beoordeling kan opsturen. Deze link ontvang je direct na goedkeuring van je aanmelding.

Aanvraagprocedure

De procedure

Te nemen stappen

Voordat je begint met het invullen van de aanvraag is het raadzaam om de belangrijkste opleidingen alvast te inventariseren. Dit zijn de opleidingen die gezamenlijk ervoor zorgen dat je voldoet aan de opleidingseis. Noteer per relevante coachopleiding de studie belasting uren (SBU). Heeft je opleidingsinstituut geen formeel SBU opgegeven, dan kun je deze bepalen door het totaal aantal uren dat je effectief les of college hebt gehad te noteren. Ga ook na hoeveel coachconsulten je inmiddels hebt gegeven. Na de aanmelding kan je, indien nodig, de benodigde bewijzen zoals diploma's of certificaten uploaden. Alle informatie wordt beveiligd verstuurd en gecodeerd opgeslagen. Als informatie niet meer nodig is wordt deze op verzoek direct verwijderd.

 • Je gaat naar het aanvraagformulier op deze site
 • Je vult alle benodigde informatie in
 • Je aanvraag wordt door ons getoetst

Bij een positieve uitslag wordt je toegelaten en ontvang je van ons de benodigde informatie. Hierna kun je inloggen in je persoonlijke omgeving. Hier zie je al jouw opgestuurde gegevens, en kun je gegevens aanpassen, verwijderen, aanvullende informatie geven en desgewenst documenten uploaden.

Het lidmaatschap bedraagt € 78,-- per jaar (excl. 21% BTW

Aanmeldkosten eenmalig € 35,-- (excl. 21% BTW)

Tijdelijk geen aanmeldkosten bij een lidmaatschap.

Tijdelijk een proefabonnement voor 1 maand voor € 25,-- (excl. 21% BTW) en geen aanmeldkosten!

Lidmaatschap in aanvraag
Bij dit lidmaadschap voldoe je aan alle opleidingseisen, maar nog niet over voldoende praktijk uren. In deze periode heb je gelegenheid om voldoende praktijkuren op te bouwen. Hiervoor staat een periode van maximaal 1 jaar. Als je minder dan 5 positieve beoordelingen hebt dan staat de melding "a" bij het keurmerk logo op je website. ("aspirant"). Verder geldt hetzelfde als voor het normale lidmaatschap, dus dat beoordelingen overwegend positief dienen te zijn.

Praktijk

De coach dient te beschikken over een professionele praktijkruimte. Er kan gevraagd worden om foto's van de locatie, entree en praktijkruimte ter beoordeling.

De toetsing vindt plaats door Coach-KEURMERK. Twijfel je of je wel de juiste praktijkruimte hebt? Neem dan kontakt met ons op.

Een coach keurmerk: Wat zegt dit

Het keurmerk geeft aan dat de coach aan vastgestelde eisen voldoet, en geeft een indicatie voor de kwaliteit van de coach. Alleen biij goedkeuring door Coach-KEURMERK mag het keurmerk gevoerd worden. Dit is gebaseerd op de vastgestelde eisen. De coach stelt klanten in de gelegenheid om beoordelingen te sturen naar coach keurmerk. Deze beoordelingen worden geavalueerd door coachkeurmerk. Alleen coaches met een goede staat van dienst mogen het keurmerk behouden.

Daarnaast geven de klant-opmerkingen de coach feedback. Dit stelt de coach in staat om te verbeteren. Een coach kan niet zelf kiezen welke klant wel en welke klant niet een beoordeling kan geven: elke klant wordt in de gelegenheid gesteld om een beoordeling te geven.

Ik heb een klacht

Heb je een klacht over een coachpraktijk die is aangesloten bij Coach-KEURMERK, dan kun je deze aan ons voorleggen. Wij onderzoeken je klacht en proberen het op te lossen of nemen actie. Voordat je een klacht indient bij Coach-KEURMERK dien je zelf contact te hebben gezocht met je coach om het probleem onderling op te lossen. Pas wanneer dit niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing leidt kun je hier een klacht indienen. Wij nemen je klacht in behandeling als duidelijk is dat jouw rechten zijn geschonden, het gedrag van de coach te wensen over laat, of wanneer onvoldoende kwaltiteit is geleverd. Wij nemen ook contact op met de coach en onderzoeken of bemiddeling mogelijk is. Een klacht kan er toe leiden dat een registratie van een coach wordt ingetrokken. Ook kan een coach voor een periode worden geschorst.

Een klacht indienen